Stock Information

Stock Information

实时市场价格2019/12/06 02:19:13 基准(장개시전)

IntroMedic Co., Ltd. 150840
现价 3,120
前日对比 90(2.97%)
成交量 2,240,182
交易货款 7,040,384,055
市场价 3,055
高价 3,275
低价 3,050
PER -9.48
成长股数 23,478,580
上限 3,935
下限价 2,125
票面价格 500
52周最高 9,800
52周最低 2,340
日期 收盘价 前日对比 时价 高价 低价 交易量 交易货款
19/12/05 3,120 90 3,055 3,275 3,050 2,240,182 7,040,384,055
19/12/04 3,030 0 2,980 3,140 2,890 1,296,024 3,930,870,280
19/12/03 3,030 210 3,235 3,235 3,015 1,562,417 4,823,134,710
19/12/02 3,240 125 3,170 3,430 3,130 3,290,831 10,853,726,085
19/11/29 3,115 250 3,300 3,420 3,075 2,978,733 9,635,159,090
19/11/28 3,365 225 3,485 3,690 3,345 3,239,711 11,325,650,035
19/11/27 3,590 170 3,725 4,050 3,585 5,033,811 18,924,580,500
19/11/26 3,760 140 3,925 4,050 3,655 7,058,422 27,035,975,220
19/11/25 3,900 385 3,670 4,125 3,620 13,834,808 53,726,616,370
19/11/22 3,515 1,480 4,650 4,780 3,500 19,856,944 77,779,630,270
时间 签订价 前日对比 卖方出价 买方出价 购买余额
18:00:10 3,419
17:50:40 550
17:40:40 250
17:30:40 623
17:20:40 263
17:10:40 230
17:00:30 490
16:50:40 209
16:40:40 883
16:30:40 202
出售余额 叫价 购买余额
308 3,165
1,517 3,160
364 3,155
236 3,150
157 3,145
3,135 737
3,130 4,572
3,125 2,759
3,120 3,243
3,115 3,788
出售上位
证券公司 交易量
Kiwoom.com Securities Co., Ltd. 423,172
Korea Investment %26 Securities Co., Ltd. 362,129
MIRAE ASSET DAEWOO CO., LTD. 323,464
NH Investment %26 Securities Co., Ltd. 318,408
Shinhan Investment Corp. 119,923
购买上位
证券公司 交易量
Korea Investment %26 Securities Co., Ltd. 415,610
Kiwoom.com Securities Co., Ltd. 377,302
NH Investment %26 Securities Co., Ltd. 348,054
MIRAE ASSET DAEWOO CO., LTD. 307,766
Samsung Securities Co., Ltd. 122,475