Stock Information

Stock Information

实时市场价格2018/04/25 02:56:19 基准(장개시전)

IntroMedic Co., Ltd. 150840
现价 24,600
前日对比 50(-0.2%)
成交量 166,092
交易货款 4,100,157,200
市场价 24,550
高价 25,650
低价 24,200
PER -26.51
成长股数 7,202,178
上限 32,000
下限价 17,300
票面价格 500
52周最高 24,650
52周最低 5,360
日期 收盘价 前日对比 时价 高价 低价 交易量 交易货款
18/04/24 24,600 50 24,550 25,650 24,200 166,092 4,100,157,200
18/04/23 24,650 150 24,300 25,500 24,300 255,638 6,377,153,550
18/04/20 24,500 1,700 22,750 26,300 22,500 348,532 8,558,601,100
18/04/19 22,800 1,250 21,650 22,950 19,950 525,581 11,380,906,100
18/04/18 21,550 650 22,950 28,500 20,300 1,465,972 36,347,374,600
18/04/17 22,200 200 22,000 22,700 21,650 188,460 4,171,742,500
18/04/16 22,000 2,600 19,400 22,000 19,150 334,422 6,952,921,400
18/04/13 19,400 650 19,000 19,600 18,650 181,360 3,490,535,400
18/04/12 18,750 250 18,500 19,150 18,400 95,199 1,782,101,550
18/04/11 18,500 250 18,500 19,200 18,300 204,748 3,842,476,900
时间 签订价 前日对比 卖方出价 买方出价 购买余额
18:00:20 24,700 50 24,750 24,700 135
17:50:40 24,450 200 24,500 24,450 30
17:40:40 24,450 200 24,500 24,450 139
17:20:30 24,500 150 24,500 24,400 1
16:50:30 24,550 100 24,550 22,300 4
16:30:40 24,600 50 24,600 0 783
15:59:40 24,600 50 24,600 24,550 96
15:43:50 24,600 50 24,600 24,550 20
15:41:30 24,600 50 24,600 24,550 4
15:40:10 24,600 50 24,600 24,550 146
出售余额 叫价 购买余额
0 0
0 0
1,551 24,700
1,720 24,650
13 24,600
24,550 60
24,500 171
24,450 465
0 0
0 0
出售上位
证券公司 交易量
Korea Investment %26 Securities Co., Ltd. 39,349
Kiwoom.com Securities Co., Ltd. 19,535
NH Investment %26 Securities Co., Ltd. 17,334
MIRAE ASSET DAEWOO CO., LTD. 17,042
KB Securities Co., Ltd. 9,978
购买上位
证券公司 交易量
Hanwha Investment %26 Securities Co., Ltd. 20,171
MIRAE ASSET DAEWOO CO., LTD. 18,129
Hana Financial Investment Co.,Ltd. 16,604
Samsung Securities Co., Ltd. 15,647
Kiwoom.com Securities Co., Ltd. 14,066